List of Universities in Sweden

List of Universities in Sweden

List of Universities in Sweden :

1Uppsala UniversityAddress :
Uppsala University,
Box 256, 751 05 Uppsala
Phone: 018-471 00 00
2Lund UniversityAddress :
Box 117, 221 00 Lund, Sweden
Telephone: +46 (0)46 222 00 00
Fax: +46 (0)46 222 47 20
3Karolinska InstituteAddress :
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm
171 77 Stockholm
Phone: 08-524 800 00
Fax: 08-31 11 01
4Royal Institute of TechnologyAddress :
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm
171 77 Stockholm
Phone: 08-524 800 00
Fax: 08-31 11 01
5University of GothenburgAddress:
University of Gothenburg
Box 100
405 30 Gothenburg
031-786 00 00
6Stockholm UniversityAddress:
SE-106 91 Stockholm
Phone: 08-16 20 00
7Linköping UniversityAddress:
581 83 Linköping
[email protected]
013-28 10 00
8Chalmers University of TechnologyAddress:
SE-412 96 Gothenburg
Sweden
​Phone (switchboard) +46 31 772 1000
Direct dial +46 31 772 + extension
Fax +46 31 772 3872
9Umea UniversityAddress:
Umeå, Sweden
Tel: +46 90-786 50 00
10Swedish University of Agricultural SciencesAddress:
P.O. Box 7070, SE-750 07 Uppsala, SWEDEN
Tel: +46-18-67 10 00
Number: 202100-2817
11Lulea University of TechnologyAddress:
Luleå, Sweden
12Orebro UniversityAddress:
Örebro University
SE-701 82 Örebro
SWEDEN
Email: [email protected]
Phone: +46 19 30 30 00
13Linnaeus UniversityAddress:
391 82 Kalmar
351 95 Växjö
Sweden
[email protected]
+46(0)772-28 80 00
14University of KarlstadAddress:
Karlstadsbuss
Värmlandstrafik
+46 54-700 10 00
[email protected]
15Mälardalen UniversityAddress:
Box 883
721 23 Västerås
[email protected]
021-10 13 00
16Malmo UniversityAddress:
Malmö University, 205 06 Malmö.
[email protected]
040-665 70 00
17Halmstad UniversityAddress:
Halmstad University
Box 823
301 18 HALMSTAD
Tel. 035-16 71 00
[email protected]
18Jönköping UniversityAddress:
Gjuterigatan 5
Box 1026
551 11 Jönköping, Sweden
Phone +46 36 – 10 10 00
19Stockholm School of EconomicsAddress:
Box 6501
SE-113 83 Stockholm
Phone: +46 8 736 90 00
20University College of BorasAddress:
HÖGSKOLAN I BORÅS
S-501 90 BORÅS
List of Universities in Sweden
21Mid-Sweden UniversityAddress:
SE-851 70 Sundsvall
Holmgatan 10
+46 (0)10-142 80 00
22Blekinge Institute of TechnologyAddress:
Blekinge Institute of Technology
SE-371 79 Karlskrona, Sweden
[email protected]
+46 455 38 50 00
23University of SkovdeAddress:
Högskolevägen 1
PO Box 408
541 28 Skövde
Phone
+46 (0)500 448000
[email protected]
24University of GavleAddress:
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle
+46-(0)26 – 64 85 00
25Sodertorns University CollegeAddress:
141 89 Huddinge
Phone
+46 (0) 8-608 40 00
E-mail
[email protected]
26Dalarna University CollegeAddress:
791 88 Falun
Sweden
Email: [email protected]
27University WestAddress:
461 86 Trollhättan
+46 520 22 30 00
28 AlbaNova University Center Royal Institute of Technology + Stockholm UniversityAddress:
The Stockholm Centre for Physics, Astronomy and Biotechnology
E-Mail: [email protected]
Telefon: +46 8 790 98 33
29Kristianstad University CollegeAddress:
Kristianstad University
SE-291 88 Kristianstad
Sweden
E-mail: [email protected]
Phone: +46 (0)44-2503000
30 Lund University Lund Institute of TechnologyAddress:
Faculty of Engineering, LTH
Box 118
221 00 LUND, Sweden
+46 46 222 72 00
[email protected]
31Swedish National Defence CollegeAddress :
Box 278 05
115 93 Stockholm
SWEDEN
Phone: +46 8-553 425 00
Mail: [email protected]
32World Maritime UniversityAddress :
PO Box 500
SE-201 24 Malmö
Sweden
E: [email protected]
P: +46 40 35 63 00
F: +46 40 35 63 10
33University College of Arts Crafts and Design KonstfackAddress :
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
34Stockholm University of the ArtsAddress :
P.O. Box 24045
104 50 Stockholm
Sweden
[email protected]
Telephone +46 8 49 400 000
35Royal University College of Music StockholmAddress :
PO Box 27711
SE-115 91 STOCKHOLM
+46 8 – 572 10 000
36Beckmans DesignhögskolaAddress :
114 37 Stockholm
[email protected]
Tel +46 8 660 20 20
37Royal University College of Fine ArtsAddress :
Box 16315, 103 26 Stockholm,
Sweden
+46 (0)8-614 40 00
[email protected]
38Swedish School of Sports and Health SciencesAddress :
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Box 5626
114 86 Stockholm
073-593 90 94
[email protected]
39Sophiahemmet University CollegeAddress :
P O Box 5605,
SE-114 86 Stockholm
+46 8 406 20 00
[email protected]
[email protected]
40Ersta Skondal University CollegeAddress :
Stigbergsgatan 30, Stockholm
08-555 050 00
[email protected]
41University College of Music Education StockholmAddress :
Alfred Nobels Allé 15
141 52 HUDDINGE
Phone: +46 8 6110502
Fax: +46 8 6115261
E-mail: [email protected]
42Stockholm School of TheologyAddress :
Åkeshovsvägen 29
SE-168 39 Bromma, Sweden
+46 8 – 564 357 00
[email protected]
43Red Cross University College RKHAddress :
Åkeshovsvägen 29
Hälsovägen 11C,
141 57 Huddinge
Box 1059, 141 21 Huddinge |
Organization number: 802002-8695
08–587 516 00
[email protected]
44NewmaninstitutetAddress :
Newman Institute
Slottsgränd 6
753 09 Uppsala
[email protected]
45Johannelund Theological SeminaryAddress :
Box 23001, 750 23 Uppsala
E-post: [email protected]
Tel: 018-16 99 00
46Erica FoundationAddress :
Ericastiftelsen
Odengatan 9
114 24 Stockholm
Tel: 08-402 17 60
[email protected]
47Stockholms Free UniversityAddress :
Box 24289, 104 51 Stockholm
08-661 74 71, 0708-866 430
Lessons: Valhallavägen 148.
[email protected]

List of Universities in Sweden See More University

error: